Verwerking van persoonsgegevens

GDPR

Dubplate.be en de klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst de Belgische wet van 8 december
1992 (hierna: “Privacywet”) en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna: de “GDPR”) van toepassing is die de Privacywet
zal vervangen. De klant is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van voormelde privacyregelgeving en is derhalve degene die het doel van en de middelen
voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Dubplate.be is enkel verwerker in de zin van voormelde privacywetgeving en verwerkt
de persoonsgegevens louter ten behoeve van of in opdracht van de klant. De klant, als de verwerkingsverantwoordelijke, en Dubplate.be, als verwerker, verklaren de privacyregelgeving (met inbegrip van de Privacywet en/of de GDPR) te zullen naleven. De klant vrijwaart Dubplate.be integraal in hoofdsom, interesten en (gerechts- of advocaten)kosten voor alle
aanspraken van derden in dit verband. De klant verklaard zich akkoord met de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst.